Home > VW > Mk3 Golf/Jetta > VR6 > Engine > Air Intake Parts >

Throttle Body Gasket | OBD1 12v VR6

021133073C Throttle Body Gasket | OBD1 12v VR6


 
021133073C
Price:
$9.99


Qty:

Product Info
 

Includes one metal throttle body gasket for all OBD1 Mk3 Golf/Jetta/Corrado/Passat 12V VR6 applications.